Sunday | 2.10.2022

Cele i zadaniaZarzadNasze projektyNPNOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczości minimalnej 800x600

Statutowym celem Towarzystwa jest szeroko rozumiana ochrona przyrody. Realizację tego zadania zapewniamy między innymi poprzez organizację, prowadzenie, badanie celi oraz działalności projektowej w zakresie ochrony przyrody, skupiając swoje wysiłki na terenie Doliny Górnej Narwi. W tym celu ściśle współpracujemy z Dyrekcją Narwiańskiego Parku Narodowego. Należy wspomnieć, że członkami Towarzystwa są między innymi pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego, jednostek naukowych i kulturalnych, strażnicy Ochrony Przyrody o wieloletnim stażu pracy, co czyni ich
w praktyce wysoce wykwalifikowanymi specjalistami
w zakresie ochrony przyrody. Do ochrony przyrody należy podchodzić wielopłaszczyznowo, dlatego też ważnymi zadaniami naszej działalności są:

  • zachowanie bioróżnorodności gatunkowej ekosystemów
  • edukacja ekologiczno-wydawnicza
  • wprowadzanie w życie zasady zrównoważonego rozwoju
  • ponadczasowe rozumienie złożoności i wzajemnych zależności naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie
  • kształtowanie świadomości korzystania z zasobów środowiska naturalnego, zwłaszcza na płaszczyźnie ekstensywnego rolnictwa ekologicznego
  • integrowanie działań dla dobra środowiska i społeczności lokalnych
  • poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, celem zmniejszenia zatrucia środowiska