Poniedziałek | 17.6.2024

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Statutowym celem Towarzystwa jest szeroko rozumiana ochrona przyrody. Realizację tego zadania zapewniamy między innymi poprzez organizację, prowadzenie, badanie celi oraz działalności projektowej w zakresie ochrony przyrody, skupiając swoje wysiłki na terenie Doliny Górnej Narwi. W tym celu ściśle współpracujemy z Dyrekcją Narwiańskiego Parku Narodowego. Należy wspomnieć, że członkami Towarzystwa są między innymi pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego, jednostek naukowych i kulturalnych, strażnicy Ochrony Przyrody o wieloletnim stażu pracy, co czyni ich w praktyce wysoce wykwalifikowanymi specjalistami
w zakresie ochrony przyrody. Do ochrony przyrody należy podchodzić wielopłaszczyznowo, dlatego też ważnymi zadaniami naszej działalności są:

  • zachowanie biorónorodności gatunkowej ekosystemów
  • edukacja ekologiczno-wydawnicza
  • wprowadzanie w życie zasady zrównoważonego rozwoju
  • ponadczasowe rozumienie złożoności i wzajemnych zależności naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie
  • kształtowanie świadomości korzystania z zasobów ś naturalnego, zwłaszcza na płaszczyźnie ekstensywnego rolnictwa ekologicznego
  • integrowanie działać dla dobra środowiska i społeczności lokalnych
  • poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, celem zmniejszenia zatrucia środowiska