Środa | 24.7.2024

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Organizacja po�ytku publicznego

Narwiańskie Towarzystwo Ochrony środowiska, jako organizacja pożytku publicznego, prosi Państwa o przekazanie 1% Waszych podatkw na rzecz naszego stowarzyszenia. środki te przekazywane są przez Urzad Skarbowy na specjalnie wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy, podlegający kontroli organów nadrzędnych.

W zeznaniu podatkowym za 2017 r. wypełnienie wniosku jest proste i polega na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego (KRS) wybranej OPP oraz wysokości kwoty na jej rzecz. Można też, choć niekoniecznie, podać nazwę organizacji pożytku publicznego. Stanowi to znaczne ułatwienie, bo niektóre z nazw są długie, wieloczłonowe, więc łatwo o popełnienie pomyłki przy ich wpisywaniu w zeznaniu.

Numer KRS Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska:

0000112345

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę
Środki otrzymane dzięki Państwa uprzejmości wspierać będą projekty związane z ochroną przyrody w Narwiańskim Parku Narodowym i otulinie oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, prowadzoną we wspópracy z okolicznymi szkołami.

podatek 1% NTOŚ

Należy zaznaczyć, że niezależnie od tego, czy Podatnik w rocznym zeznaniu PIT wyliczy kwotę podatku do zapłaty, czy do zwrotu, przekazując 1% na rzecz Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska nie ponosi żadnych kosztów, ponieważ kwota ta jest odliczana od czści podatku należnej Urzędowi Skarbowemu!

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2018 roku:

  • podatnik wskazuje wyęej podany numer KRS organizacji pożytku publicznego i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym;
  • podatnik moęe przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
  • Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji;
  • wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowchw i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.