Niedziela | 2.10.2022

Poż±dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npnNasze projektywycieczki pychowkamiNPNBiesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo¶ci minimalnej 800x600

Organizacja pożytku publicznego

Narwiańskie Towarzystwo Ochrony ¦rodowiska, jako organizacja pożytku publicznego, prosi Państwa o przekazanie 1% Waszych podatków na rzecz naszego stowarzyszenia. ¦rodki te przekazywane są przez Urząd Skarbowy na specjalnie wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy, podlegający kontroli organów nadrzędnych.

W zeznaniu podatkowym za 2017 r. wypełnienie wniosku jest proste i polega na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej OPP oraz wysoko¶ci kwoty na jej rzecz. Można też, choć niekoniecznie, podać nazwę organizacji pożytku publicznego. Stanowi to znaczne ułatwienie, bo niektóre z nazw są długie, wieloczłonowe, więc łatwo o popełnienie pomyłki przy ich wpisywaniu w zeznaniu.

Numer KRS Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony ¦rodowiska:

0000112345

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakre¶lając odpowiednią rubrykę
¦rodki otrzymane dzięki Państwa uprzejmo¶ci wspierać będą projekty związane z ochroną przyrody w Narwiańskim Parku Narodowym i otulinie oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, prowadzoną we współpracy z okolicznymi szkołami.

podatek 1% NTO¦

Należy zaznaczyć, że niezależnie od tego, czy Podatnik w rocznym zeznaniu PIT wyliczy kwotę podatku do zapłaty, czy do zwrotu, przekazując 1% na rzecz Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony ¦rodowiska nie ponosi żadnych kosztów, ponieważ kwota ta jest odliczana od czę¶ci podatku należnej Urzędowi Skarbowemu!

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2018 roku:

  • podatnik wskazuje wyżej podany numer KRS organizacji pożytku publicznego i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym;
  • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
  • Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji;
  • wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.