Niedziela | 2.10.2022

Pożądek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npnNasze projektywycieczki pychowkamiNPNBiesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczości minimalnej 800x600

Stacja Biologiczna Krickenbecker Seen

Kraj Związkowy Północna Nadrenia-Westfalia od 1996 jest zaangażowany na obszarze północno-wschodniej Polski w realizację projektu modelowego Zielone Płuca Polski-Narew. Jest to drugi, po Senegalu, międzynarodowy projekt dotyczący ochrony przyrody. Nadrzędnym celem współpracy jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej.

W ramach Projektu wspierane są m.in. inicjatywy związane z rozwojem agroturystyki i zrównoważonego rolnictwa. Od maja 1998r. Projekt koordynuje Stacja Biologiczna Krickenbecker Seen e.V. Stacja Biologiczna Krickenbecker Seen e.V. została założona w 1990r . Jej głównym celem jest aktywizacja i usprawnienie działań na rzecz ochrony przyrody w powiecie Viersen. Obecnie pracuje w niej czterech biologów, dwóch pracowników administracyjnych, kreślarz, pięć osób zatrudnionych w ramach wojskowej służby zastępczej, dwu ochotników pracujących na rzecz ochrony przyrody i zmienna liczba praktykantów. Działalność BSKS wspierają wolontariusze zajmujący się przede wszystkim kartowaniem ornitofauny i edukacją ekologiczną.

Głównym zadaniem Stacji Biologicznej jest fachowa opieka i zarządzanie ochroną w najważniejszych obiektach chronionych (około 3000 hektarów) w powiecie Viersen:

  • monitoring fauny, flory, poziomu wód gruntowych itd
  • tworzenie planów i terminarzy zabiegów pielęgnacyjnych
  • realizacja lub nadzorowanie prac z zakresu ochrony czynnej
  • edukacja ekologiczna

Dzięki stałej aktywności Stacji Biologicznej udało się skutecznie ochronić bądź odbudować populacje rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich naturalne biotopy. "Tajemnicą sukcesu" jest współpraca z użytkownikami terenu - rolnikami, leśnikami, wędkarzami i myśliwymi. Otwarte na terenie Stacji w 1996r. Centrum Informacyjne pozwala jeszcze skuteczniej włączyć mieszkańców powiatu w prace ochroniarskie. Centrum odwiedza w ciągu roku ponad 25.000 osób, które dzięki licznym wystawom i prelekcjom są uwrażliwiane na zagadnienia ochrony przyrody. Jednym z ważniejszych działań podjętych ostatnio przez BSKS jest opracowanie i zbudowanie kompleksu ścieżek edukacyjnych na obszarze "Elmpter Schwalmbruch" Bliższe informacje pod adresem www.bsks.de