Czwartek | 18.8.2022

Pożądek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npnNasze projektywycieczki pychowkamiNPNBiesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczości minimalnej 800x600

Fundacja

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody (Euronatur) została powołana do życia jako instytucja międzynarodowa w 1987 r. podczas trwania Europejskiego Roku Środowiska. Euronatur jest reprezentowana w różnych krajach i regionach poprzez miejscowe organizacje ekologiczne lub biura koordynujące realizację projektów. W samej Europie Wschodniej fundacja jest stowarzyszona z ponad 50 organizacjami z 15 krajów skupionych w CEE-WEB (Grupa Robocza Europy Środkowej i Wschodniej Do Spraw Zachowania Bioróżnorodności). Celem jest pomaganie tym, którzy potem pomagają innym.Partnerstwa dla środowiska

Aby ochrona środowiska mogła rozwijać się w tempie szybszym niż w zamysłach tzw. " polityki przez duże P" Euronatur zainicjowała powołanie pierwszych komunalnych partnerstw dla środowiska. Celem jest włączenie ochrony środowiska do programów realizowanych w ramach partnerstwa miast. Środowiskowe partnerstwa gmin z różnych krajów powstałe przy współudziale Euronatur pokazują, że politycy komunalni coraz bardziej zdają sobie sprawę z rangi środowiska i niepowtarzalnej wartości przepięknych regionów krajobrazowych.Młodzi w służbie europejskiej przyrody

Jedną z form działalności Euronatur jest ochrona rozległych biotopów i określonych gatunków, takich jak: orzeł, niedźwiedź, żuraw, ryś, wilk, inną - organizowanie spotkań młodzieży ze wszystkich części Europy i z różnych regionów na zasadzie warsztatów pracy na rzecz środowiska, treningów, stypendiów, praktyk i seminariów. Młodzi ludzie opiekują się rezerwatami, pomagają przy zakładaniu centrów ochrony przyrody, poznają przy tym inne kraje, regiony, ich kulturę i skupiska przyrody, angażują się w opracowywanie strategii zrównoważonego rozwoju i korzystania z zasobów natury.Lobbing na rzecz środowiska

Na początku 1992 r. w strukturach Euronatur powołano do życia wydział do spraw pracy politycznej na rzecz środowiska. Rozwój Unii Europejskiej w kierunku instytucji politycznej podejmującej coraz częściej decyzje istotne dla środowiska naturalnego, wyznaczył niejako ramy pracy obrońców przyrody. Transport, turystyka, budownictwo osiedlowe, intensywna gospodarka rolno-leśna oraz wiele pojedynczych projektów stanowią zagrożenie dla terenów objętych ochronną działalnością fundacji Euronatur. Organizacja nasza uważa się za międzynarodową flankę dla działań zaangażowanych organizacji regionalnych i inicjatyw zabiegających o zachowanie natury. Fundacja włącza się także w starania o zrównoważony, czyli przyjazny dla środowiska rozwój transportu oraz proekologiczne rolnictwo w państwach członkowskich, a w szczególności w krajach kandydujących do Unii.Powszechny dialog

Pomagać tak, by inni mogli pomóc, to cel nadrzędny Euronatur, w realizacji którego wspierają ją liczni członkowie, ojcowie chrzestni projektów i partnerzy. Do grupy tej zaliczają się m. in. Deutsche Lufthansa (ochrona żurawi i akcja "Ekologiczne klocki") oraz Daimler Chrysler (dokumentacja satelitarna na temat wyznaczenia granic terenów pod ochroną oraz ochrona rozległych przestrzeni życiowych dla flory i fauny).Euronatur troszczy się w wielu regionach o:
- ochronę rozległych biotopów
- wdrażanie konkretnych kroków dla ratowania zagrożonych gatunków
- zrównoważony rozwój terenów w celu stworzenia ekologicznej bazy dla gospodarki
- loobbing na rzecz środowiska
- przyjazny dla przyrody rozwój turystyki
- przyjazny dla środowiska rozwój transportu
- dialog na temat środowiska z reprezentantami gospodarki i polityki
- stworzenie sieci łączącej biotopy
- powszechną oświatę ekologicznąSukcesy
  • Dzięki pomocy Euronatur udało się objąć ochroną ponad 1,2 miliona hektarów obszarów. Należą do nich parki krajobrazowe i narodowe nad Narwią w północno-zachodniej Polsce, Drawa w Chorwacji, Narodowy Park Jeziora Prespa w trójkącie Albania, Macedonia i Grecja i Park Narodowy Kerneri na Łotwie.
  • Założenie licznych centrów ochrony przyrody, m. in. na Alonnisos w archipelagu Sporadów Północnych (Morze Egejskie), w hiszpańskiej Estremadurze, w Betlejem i południowo francuskim Crau.
  • Międzynarodowy dialog na temat środowiska; między innymi, pomimo utrudnionych warunków, udało się stworzyć na obszarze Bliskiego i Środkowego Wschodu sieć organizacji, związków i instytucji rządowych z Izraela, Egiptu, Jordanii, Libanu, Syrii i Autonomii Palestyńskiej realizujących praktyczne działania w zakresie ochrony przyrody i oświaty ekologicznej.
  • Zainicjowanie pierwszych europejskich partnerstw dla środowiska
  • Międzynarodowe projekty na temat ochrony zagrożonych gatunków; m. in. mnisich fok (jednego z najrzadszych gatunków ssaków na świecie) w Grecji i Mauretanii.
  • Projekty zrównoważonego rozwoju regionalnego, m. in. na obszarze delty Wołgi, w Albanii, Polsce, Hiszpanii i południowej Francji.
  • Euronatur pomagała inicjatorom Programu Parków Narodowych we Wschodnich Niemczech jeszcze przed zjednoczeniem, dostarczając sprzęt, udzielając dotacji czy pośrednicząc w przepływie know-how. Dzięki temu stworzone zostały warunki, umożliwiające tam realizację projektów w tym zakresie.
  • Masowa praca oświatowa. Tysiące młodych ludzi uczestniczyło dotychczas w międzynarodowych warsztatach pracy na rzecz środowiska zorganizowanych przez fundację Europejskiego Dziedzictwa Przyrody. Dodatkowo przyznano do tej pory wiele stypendiów, miejsc praktyk oraz otoczono opieką wielu dyplomantów i doktorantów.
  • Dzięki skutecznemu lobbingowi udało się zapobiec koncepcjom zagrażającym przyrodzie i życiu. Przykładem jest obrona parku narodowego Greater St. Lucia Wetland Naturpark (KwaZulu Natal) przed projektem wydobywania tytanu.


Sami o sobie

Rok założenia 1987
Siedziba Stuttgart
Rejestr Zezwolenie Prezydium Rządowego w Stuttgarcie, świadectwo nr 16 - 0563, Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody
Prezydent Dyplomowany ekonomista Claus-Peter Hutter (kierownik Akademii Przyrody i Ochrony Şrodowiska), (Badenia-Wirtembergia)
Wiceprezydent Dr Fedor Strahl (Hanower)
Członkowie Prezydium Lorenz Graf (Norymberga)
Prof. dr Werner Konold (Freiburg)
Dr Uwe Kozina (Grac/Austria)
Dyrektor Dyplomowany geograf Gabriel Schwaderer (Radolfzell)
Dyrektor Oddziału Środowiska Dyplomowany inżynier Lutz Ribbe (specjalista od ekologii krajobrazowej), (Bonn)
Międzynarodowi doradcy Przewodniczący Polskiego Funduszu Ochrony Środowiska
Prof. dr Maciej Nowicki (były minister ds. środowiska), (Warszawa, Polska)

Dr Cristian Stoiculescu
Członek Rumuńskiej Akademii Gospodarki Leśnej, (Bukareszt, Rumunia)

Prof. dr Hans Dieter Knapp
Dyrektor Międzynarodowej Akademii Ochrony Przyrody, (wyspa Vilm, Rugia)

Dr Hans-Christian Mittag
Członek prezydium Związku Ochrony Przyrody Niemiec, (Krefeld)

Cordula Vieth
(była kierownik Akademii Przyrody i Środowiska Kraju Związkowego Szlezwiku-Holsztyna)
Międzynarodowi doradcy Prof. dr inż. Werner Mühlbauer
Dyrektor Instytutu Techniki Rolnej w Krajach Tropikalnych i Subtropikalnych Uniwersytetu w Hohenheim

Jürgen Beck
Burmistrz ds. Środowiska Miasta Stuttgart


Tutaj nas Państwo znajdą

http://www.euronatur.org

EURONATUR (centrala europejska)
Konstanzer Str. 22, 78315 Radolfzell
Telefon: 07732 - 92 72-0, Telefax: 07732 - 92 72-22

EURONATUR (biuro prezydenta)
Bahnhofstraße 35, 71638 Ludwigsburg
Telefon: 07141 - 92 03 21, Telefax: 07141 - 90 11 83

EURONATUR (biuro w Bonn)
Grabenstraße 23, 53359 Rheinbach
Telefon: 02226 - 20 45, Telefax: 02226 - 17 100