Środa | 24.7.2024

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Fundacja

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody (Euronatur) zostaa powoana do ycia jako instytucja midzynarodowa w 1987 r. podczas trwania Europejskiego Roku rodowiska. Euronatur jest reprezentowana w rnych krajach i regionach poprzez miejscowe organizacje ekologiczne lub biura koordynujce realizacj projektw. W samej Europie Wschodniej fundacja jest stowarzyszona z ponad 50 organizacjami z 15 krajw skupionych w CEE-WEB (Grupa Robocza Europy rodkowej i Wschodniej Do Spraw Zachowania Biornorodnoci). Celem jest pomaganie tym, ktrzy potem pomagaj innym.Partnerstwa dla rodowiska

Aby ochrona rodowiska moga rozwija si w tempie szybszym ni w zamysach tzw. " polityki przez due P" Euronatur zainicjowaa powoanie pierwszych komunalnych partnerstw dla rodowiska. Celem jest wczenie ochrony rodowiska do programw realizowanych w ramach partnerstwa miast. rodowiskowe partnerstwa gmin z rnych krajw powstae przy wspudziale Euronatur pokazuj, e politycy komunalni coraz bardziej zdaj sobie spraw z rangi rodowiska i niepowtarzalnej wartoci przepiknych regionw krajobrazowych.Modzi w subie europejskiej przyrody

Jedn z form dziaalnoci Euronatur jest ochrona rozlegych biotopw i okrelonych gatunkw, takich jak: orze, niedwied, uraw, ry, wilk, inn - organizowanie spotka modziey ze wszystkich czci Europy i z rnych regionw na zasadzie warsztatw pracy na rzecz rodowiska, treningw, stypendiw, praktyk i seminariw. Modzi ludzie opiekuj si rezerwatami, pomagaj przy zakadaniu centrw ochrony przyrody, poznaj przy tym inne kraje, regiony, ich kultur i skupiska przyrody, angauj si w opracowywanie strategii zrwnowaonego rozwoju i korzystania z zasobw natury.Lobbing na rzecz rodowiska

Na pocztku 1992 r. w strukturach Euronatur powoano do ycia wydzia do spraw pracy politycznej na rzecz rodowiska. Rozwj Unii Europejskiej w kierunku instytucji politycznej podejmujcej coraz czciej decyzje istotne dla rodowiska naturalnego, wyznaczy niejako ramy pracy obrocw przyrody. Transport, turystyka, budownictwo osiedlowe, intensywna gospodarka rolno-lena oraz wiele pojedynczych projektw stanowi zagroenie dla terenw objtych ochronn dziaalnoci fundacji Euronatur. Organizacja nasza uwaa si za midzynarodow flank dla dziaa zaangaowanych organizacji regionalnych i inicjatyw zabiegajcych o zachowanie natury. Fundacja wcza si take w starania o zrwnowaony, czyli przyjazny dla rodowiska rozwj transportu oraz proekologiczne rolnictwo w pastwach czonkowskich, a w szczeglnoci w krajach kandydujcych do Unii.Powszechny dialog

Pomaga tak, by inni mogli pomc, to cel nadrzdny Euronatur, w realizacji ktrego wspieraj j liczni czonkowie, ojcowie chrzestni projektw i partnerzy. Do grupy tej zaliczaj si m. in. Deutsche Lufthansa (ochrona urawi i akcja "Ekologiczne klocki") oraz Daimler Chrysler (dokumentacja satelitarna na temat wyznaczenia granic terenw pod ochron oraz ochrona rozlegych przestrzeni yciowych dla flory i fauny).Euronatur troszczy si w wielu regionach o:
- ochron rozlegych biotopw
- wdraanie konkretnych krokw dla ratowania zagroonych gatunkw
- zrwnowaony rozwj terenw w celu stworzenia ekologicznej bazy dla gospodarki
- loobbing na rzecz rodowiska
- przyjazny dla przyrody rozwj turystyki
- przyjazny dla rodowiska rozwj transportu
- dialog na temat rodowiska z reprezentantami gospodarki i polityki
- stworzenie sieci czcej biotopy
- powszechn owiat ekologicznSukcesy
  • Dziki pomocy Euronatur udao si obj ochron ponad 1,2 miliona hektarw obszarw. Nale do nich parki krajobrazowe i narodowe nad Narwi w pnocno-zachodniej Polsce, Drawa w Chorwacji, Narodowy Park Jeziora Prespa w trjkcie Albania, Macedonia i Grecja i Park Narodowy Kerneri na otwie.
  • Zaoenie licznych centrw ochrony przyrody, m. in. na Alonnisos w archipelagu Sporadw Pnocnych (Morze Egejskie), w hiszpaskiej Estremadurze, w Betlejem i poudniowo francuskim Crau.
  • Midzynarodowy dialog na temat rodowiska; midzy innymi, pomimo utrudnionych warunkw, udao si stworzy na obszarze Bliskiego i rodkowego Wschodu sie organizacji, zwizkw i instytucji rzdowych z Izraela, Egiptu, Jordanii, Libanu, Syrii i Autonomii Palestyskiej realizujcych praktyczne dziaania w zakresie ochrony przyrody i owiaty ekologicznej.
  • Zainicjowanie pierwszych europejskich partnerstw dla rodowiska
  • Midzynarodowe projekty na temat ochrony zagroonych gatunkw; m. in. mnisich fok (jednego z najrzadszych gatunkw ssakw na wiecie) w Grecji i Mauretanii.
  • Projekty zrwnowaonego rozwoju regionalnego, m. in. na obszarze delty Wogi, w Albanii, Polsce, Hiszpanii i poudniowej Francji.
  • Euronatur pomagaa inicjatorom Programu Parkw Narodowych we Wschodnich Niemczech jeszcze przed zjednoczeniem, dostarczajc sprzt, udzielajc dotacji czy poredniczc w przepywie know-how. Dziki temu stworzone zostay warunki, umoliwiajce tam realizacj projektw w tym zakresie.
  • Masowa praca owiatowa. Tysice modych ludzi uczestniczyo dotychczas w midzynarodowych warsztatach pracy na rzecz rodowiska zorganizowanych przez fundacj Europejskiego Dziedzictwa Przyrody. Dodatkowo przyznano do tej pory wiele stypendiw, miejsc praktyk oraz otoczono opiek wielu dyplomantw i doktorantw.
  • Dziki skutecznemu lobbingowi udao si zapobiec koncepcjom zagraajcym przyrodzie i yciu. Przykadem jest obrona parku narodowego Greater St. Lucia Wetland Naturpark (KwaZulu Natal) przed projektem wydobywania tytanu.


Sami o sobie

Rok zaoenia 1987
Siedziba Stuttgart
Rejestr Zezwolenie Prezydium Rzdowego w Stuttgarcie, wiadectwo nr 16 - 0563, Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody
Prezydent Dyplomowany ekonomista Claus-Peter Hutter (kierownik Akademii Przyrody i Ochrony rodowiska), (Badenia-Wirtembergia)
Wiceprezydent Dr Fedor Strahl (Hanower)
Czonkowie Prezydium Lorenz Graf (Norymberga)
Prof. dr Werner Konold (Freiburg)
Dr Uwe Kozina (Grac/Austria)
Dyrektor Dyplomowany geograf Gabriel Schwaderer (Radolfzell)
Dyrektor Oddziau rodowiska Dyplomowany inynier Lutz Ribbe (specjalista od ekologii krajobrazowej), (Bonn)
Midzynarodowi doradcy Przewodniczcy Polskiego Funduszu Ochrony rodowiska
Prof. dr Maciej Nowicki (byy minister ds. rodowiska), (Warszawa, Polska)

Dr Cristian Stoiculescu
Czonek Rumuskiej Akademii Gospodarki Lenej, (Bukareszt, Rumunia)

Prof. dr Hans Dieter Knapp
Dyrektor Midzynarodowej Akademii Ochrony Przyrody, (wyspa Vilm, Rugia)

Dr Hans-Christian Mittag
Czonek prezydium Zwizku Ochrony Przyrody Niemiec, (Krefeld)

Cordula Vieth
(bya kierownik Akademii Przyrody i rodowiska Kraju Zwizkowego Szlezwiku-Holsztyna)
Midzynarodowi doradcy Prof. dr in. Werner Mhlbauer
Dyrektor Instytutu Techniki Rolnej w Krajach Tropikalnych i Subtropikalnych Uniwersytetu w Hohenheim

Jrgen Beck
Burmistrz ds. rodowiska Miasta Stuttgart


Tutaj nas Pastwo znajd

http://www.euronatur.org

EURONATUR (centrala europejska)
Konstanzer Str. 22, 78315 Radolfzell
Telefon: 07732 - 92 72-0, Telefax: 07732 - 92 72-22

EURONATUR (biuro prezydenta)
Bahnhofstrae 35, 71638 Ludwigsburg
Telefon: 07141 - 92 03 21, Telefax: 07141 - 90 11 83

EURONATUR (biuro w Bonn)
Grabenstrae 23, 53359 Rheinbach
Telefon: 02226 - 20 45, Telefax: 02226 - 17 100