Monday | 17.6.2024

Cele i zadaniaZarzadNasze projekty NPN Organizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Andrzej Bielonko

Funkcja: Prezes Zarzdu

Ukoczy studia na Wydziale Ochrony Wd i Rybactwa rdldowego Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie. Dowiadczenie zawodowe wci zdobywa podczas pracy w Narwiaskim Parku Narodowym.
W Towarzystwie odpowiada za caoksztat dziaalnoci oraz programy
z zakresu ochrony zasobw wodnych w Dolinie Narwi. Zainteresowania rwnie zwizane z wod - akwarystyka i eglarstwo.Marek Piotr Sielicki

Funkcja: Wiceprezes-Skarbnik

Ukoczy studia wysze na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Biologia; dowiadczenia zdobywa w pracy w Zespole Parkw Krajobrazowych oraz w Narwiaskim Parku Narodowym. W Towarzystwie zajmuje si przede wszystkim projektami
z zakresu ochrony fauny, budetem oraz... oldtimerami i innymi ciekawymi rzeczami.Julita Monika Chako

Funkcja: Sekretarz Zarzdu

Absolwentka Wydziau Matematyczno-Przyrodniczego w Biaymstoku - kierunek Biologia. Pracuje jako nauczycielka biologii w Publicznym Gimnazjum w Choroszczy. Czynnie uczestniczy w tworzeniu programw edukacyjno-ekologicznych na terenie Narwiaskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Hobby - hodowla rolin wodnych i botnych w celu ochrony gincych gatunkw.