Wednesday | 8.7.2020

Cele i zadaniaZarzadNasze projektyNPNOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczości minimalnej 800x600

Andrzej Bielonko

Funkcja: Prezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe wciąż zdobywa podczas pracy w Narwiańskim Parku Narodowym.
W Towarzystwie odpowiada za całokształt działalności oraz programy
z zakresu ochrony zasobów wodnych w Dolinie Narwi. Zainteresowania również związane z wodą - akwarystyka i żeglarstwo.Marek Piotr Sielicki

Funkcja: Wiceprezes-Skarbnik

Ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Biologia; doświadczenia zdobywał w pracy w Zespole Parków Krajobrazowych oraz w Narwiańskim Parku Narodowym. W Towarzystwie zajmuje się przede wszystkim projektami
z zakresu ochrony fauny, budżetem oraz... oldtimerami i innymi ciekawymi rzeczami.Julita Monika Chańko

Funkcja: Sekretarz Zarządu

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Białymstoku -  kierunek Biologia. Pracuje jako nauczycielka biologii w Publicznym Gimnazjum w Choroszczy. Czynnie uczestniczy w tworzeniu programów edukacyjno-ekologicznych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Hobby - hodowla roślin wodnych i błotnych w celu ochrony ginących gatunków.Do Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska należą wieloletni pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego, Politechniki Białostockiej, Instytutu Geofizyki PAN, nauczyciele oraz osoby pracujące w firmach i instytucjach, bezpośrednio uczestniczących w działalności proekologicznej. Aktualnie stowarzyszenie liczy szesnastu członków:

- Piotr Banaszuk
- Jacek Bielonko
- Zdzisław Czarnecki
- Jerzy Barańczuk
- Ewa Stranc
- Jarosław Napiórkowski
- Paweł Rowiński
- Julita Monika Chańko
- Andrzej Bielonko
- Marzenna Bielonko
- Marek Sielicki
- Dorota Bielonko
- Wojciech Sikorski
- Renata Grunert
- Mirosław Reczko
- Adam Kozłowski