Sunday | 2.10.2022

Cele i zadaniaZarzadNasze projektyNPNOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczości minimalnej 800x600

Fundacja EURONATUR http://www.euronatur.org.

Jest niemiecką fundacją bardzo aktywnie działającą na rzecz ochrony przyrody w Dolinie Górnej Narwi, a zwłaszcza Narwiańskiego Parku Narodowego i otuliny. Euronatur jest reprezentowana w różnych krajach i regionach poprzez miejscowe organizacje ekologiczne lub biura koordynujące realizację projektów, w naszym regionie jest to Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska.


The Sendzimir Foundation http://www.sendzimir.org.pl

Jest amerykańską fundacją wspierającą działalność proekologiczną w Polsce. Została założona przez żonę polskiego inżyniera metalurga Tadeusza Sendzimira w celu pomocy polskiemu społeczeństwu w dążeniach do zachowywania tradycyjnych wartości polskiej przyrody i kultury.


Stacja Biologiczna Krickenbecker Seen www.bsks.de

Nadrzędnym celem współpracy w drugim, po Senegalu, międzynarodowym projekcie jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej.


Narwiański Park Narodowy www.npn.pl.

Został powołany w 1996 roku w celu ochrony jedynego w Europie odcinka rzeki wielokorytowej. Narew w granicach Parku stanowi jedyny w Europie system rzeki anastomozującej. Charakteryzuje się on występowaniem wielu koryt rzecznych o nieregularnym układzie.


Hydroflora www.rosliny-wodne.pl

Firma zajmująca się produkcją roślin wodnych do oczek i stawów. Specjalizuje się w pozyskiwaniu i rozmnażaniu roślin wodnych, w tym także znajdujących się pod ochroną i zagrożonych wyginięciem.


Kajaki www.kajak.com.pl

Firma zajmująca się organizację spływów kajakowych w Polsce, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Wypożyczalnia kajaków i canoe.