Niedziela | 2.10.2022

Pożądek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npnNasze projektywycieczki pychowkamiNPNBiesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczości minimalnej 800x600

Założyciele

Fundacja zawdzięcza swoje istnienie i działania Tadeuszowi i Berthe Sendzimir. Tadeusz był polskim inżynierem-wynalazcą kochającym swoją ojczyznę, aż do śmierci w roku 1989. Berthe Sendzimir, rodowita Paryżanka, na cześć swego ostatniego męża, założyła Fundację, aby pomóc polskiemu społeczeństwu w ochronie pięknych wartości przyrodniczych i społecznych.Cele i priorytety Fundacji

The Sendzimir Foundation stara się wspomagać badania, kontakty i praktyczne zastosowania ich efektów, pogłębiając ich zrozumienie i pomagając usprawnić wzajemne zależności pomiędzy środowiskiem a społeczeństwem. Fundacja wspiera badania i ochronę polskiego środowiska naturalnego oraz pomaga Polakom w osiągnięciu naturalnej równowagi ekologicznej dla przyszłych pokoleń. Wspiera w ludziach poczucie pomyślności podsycając społeczną świadomość do słuszności integrowania się w obliczu niepewnej przyszłości. Fundacja poszukuje partnerów wśród instytucji publicznych, osób i firm prywatnych oraz sferze socjalnej.Celami Fundacji są:

1. inicjowanie i wspieranie badań nad:
a) funkcjonowaniem środowiska naturalnego,
b) poprawą czystości środowiska,
c) różnorakimi aspektami rozwoju zrównoważonego,

2. popieranie seminariów, szkoleń i konferencji w celu podwyższenia świadomości i wiedzy o środowisku naturalnym i jego powiązaniach społeczno-ekonomicznych,

3. wspieranie projektów, które:
a) wprowadzają w życie zasady zrównoważonego rozwoju
b) eksperymentują z systemowymi rozwiązaniami nad podejmowaniem decyzji i zarządzaniem
c) podnoszą zdolność społeczeństwa do zrozumienia i reagowania na problemy pochodzące ze strony środowiska naturalnego i przyczyn społecznych.Kontakt

The Sendzimir Foundation
Wassergasse 28/10
1030 Vienna
Austria
http://www.sendzimir.org.pl
Tel: 0043-1-974-0229
Fax: 0043-1-974-0227
Gisela Bosch gisela.bosch@chello.at