Poniedziałek | 2.10.2023

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Zaoyciele

Fundacja zawdzicza swoje istnienie i dziaania Tadeuszowi i Berthe Sendzimir. Tadeusz by polskim inynierem-wynalazc kochajcym swoj ojczyzn, a do mierci w roku 1989. Berthe Sendzimir, rodowita Paryanka, na cze swego ostatniego ma, zaoya Fundacj, aby pomc polskiemu spoeczestwu w ochronie piknych wartoci przyrodniczych i spoecznych.Cele i priorytety Fundacji

The Sendzimir Foundation stara si wspomaga badania, kontakty i praktyczne zastosowania ich efektw, pogbiajc ich zrozumienie i pomagajc usprawni wzajemne zalenoci pomidzy rodowiskiem a spoeczestwem. Fundacja wspiera badania i ochron polskiego rodowiska naturalnego oraz pomaga Polakom w osigniciu naturalnej rwnowagi ekologicznej dla przyszych pokole. Wspiera w ludziach poczucie pomylnoci podsycajc spoeczn wiadomo do susznoci integrowania si w obliczu niepewnej przyszoci. Fundacja poszukuje partnerw wrd instytucji publicznych, osb i firm prywatnych oraz sferze socjalnej.Celami Fundacji s:

1. inicjowanie i wspieranie bada nad:
a) funkcjonowaniem rodowiska naturalnego,
b) popraw czystoci rodowiska,
c) rnorakimi aspektami rozwoju zrwnowaonego,

2. popieranie seminariw, szkole i konferencji w celu podwyszenia wiadomoci i wiedzy o rodowisku naturalnym i jego powizaniach spoeczno-ekonomicznych,

3. wspieranie projektw, ktre:
a) wprowadzaj w ycie zasady zrwnowaonego rozwoju
b) eksperymentuj z systemowymi rozwizaniami nad podejmowaniem decyzji i zarzdzaniem
c) podnosz zdolno spoeczestwa do zrozumienia i reagowania na problemy pochodzce ze strony rodowiska naturalnego i przyczyn spoecznych.Kontakt

The Sendzimir Foundation
Wassergasse 28/10
1030 Vienna
Austria
http://www.sendzimir.org.pl
Tel: 0043-1-974-0229
Fax: 0043-1-974-0227
Gisela Bosch gisela.bosch@chello.at