Środa | 24.7.2024

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Andrzej Bielonko

Funkcja: Prezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa śródlądowego Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie. Dośiadczenie zawodowe wciąż zdobywa podczas pracy w Narwiańskim Parku Narodowym.
W Towarzystwie odpowiada za całokształt działalności oraz programy
z zakresu ochrony zasobów wodnych w Dolinie Narwi. Zainteresowania również związane z wodą - akwarystyka i żeglarstwo.Marek Piotr Sielicki

Funkcja: Wiceprezes-Skarbnik

Ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Biologia; doświadczenia zdobywał w pracy w Zespole Parków Krajobrazowych oraz w Narwiańskim Parku Narodowym. W Towarzystwie zajmuje się przede wszystkim projektami
z zakresu ochrony fauny, budżetem oraz... oldtimerami i innymi ciekawymi rzeczami.Julita Monika Chańko

Funkcja: Sekretarz Zarządu

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Białymstoku - kierunek Biologia. Pracuje jako nauczycielka biologii w Publicznym Gimnazjum w Choroszczy. Czynnie uczestniczy w tworzeniu programów edukacyjno-ekologicznych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Hobby - hodowla roślin wodnych i błotnych w celu ochrony ginących gatunków.