Środa | 24.7.2024

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Fundacja EURONATUR http://www.euronatur.org

Jest niemieck fundacj bardzo aktywnie dziaajc na rzecz ochrony przyrody w Dolinie Grnej Narwi, a zwaszcza Narwiaskiego Parku Narodowego i otuliny. Euronatur jest reprezentowana w rnych krajach i regionach poprzez miejscowe organizacje ekologiczne lub biura koordynujce realizacj projektw, w naszym regionie jest to Narwiaskie Towarzystwo Ochrony rodowiska.


The Sendzimir Foundation http://www.sendzimir.org.pl

Jest amerykask fundacj wspierajc dziaalno proekologiczn w Polsce. Zostaa zaoona przez on polskiego inyniera metalurga Tadeusza Sendzimira w celu pomocy polskiemu spoeczestwu w deniach do zachowywania tradycyjnych wartoci polskiej przyrody i kultury.


Stacja Biologiczna Krickenbecker Seen www.bsks.de

Nadrzdnym celem wsppracy w drugim, po Senegalu, midzynarodowym projekcie jest wspieranie zrwnowaonego rozwoju obszaru Narwiaskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej oraz podejmowanie dziaa na rzecz zachowania rnorodnoci biologicznej.


Narwiaski Park Narodowy www.npn.pl

Zosta powoany w 1996 roku w celu ochrony jedynego w Europie odcinka rzeki wielokorytowej. Narew w granicach Parku stanowi jedyny w Europie system rzeki anastomozujcej. Charakteryzuje si on wystpowaniem wielu koryt rzecznych o nieregularnym ukadzie


Hydroflora www.rosliny-wodne.pl

Firma zajmujca si produkcj rolin wodnych do oczek i staww. Specjalizuje si w pozyskiwaniu i rozmnaaniu rolin wodnych, w tym take znajdujcych si pod ochron i zagroonych wyginiciem.


Kaylon www.kaylon.pl

Firma zajmujca si organizacj spyww kajakowych w Polsce, na Litwie, Biaorusi i Ukrainie. Wypoyczalnia kajakw i canoe.